top of page

R&B Builders and Constructors BV - oświadczenie o ochronie prywatności

Jesteśmy przekonani, że ochrona Twoich danych osobowych jest niezbędna. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) i wynikającymi z niego aktami prawnymi.

 

Kontroler

Przedmiotowe dane są przetwarzane przez R&B Builders and Constructors BV, Woluwelaan 141 B, 1831 Diegem, 0806.655.958. R&B Builders and Constructors BV jest uważana za administratora danych zgodnie z RODO, co oznacza, że R&B Builders and Constructors BV jest odpowiedzialna za prawidłowe przetwarzanie danych, a w przypadku pytań lub za korzystanie z Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych, możesz łatwo skontaktować się z R&B Builders and Constructors BV:

R&B Builders and Constructors BV

Woluwelaan 141 B

1831 Diegem

numer firmy: 0806655958

Telefon: 02/256.92.36

E-mail: info@rbbuilders.be

Inspektor ochrony danych:

Telefon: 02/256.92.36

info@rbbuilders.be

 

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane, które R&B Builders and Constructors BV przetwarza na Twój temat oraz sposób, w jaki je przetwarzamy, zależą głównie od powodu, dla którego przetwarzamy Twoje dane:

  • Jeśli kupisz produkt na naszej stronie internetowej, będziemy przechowywać Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i informacje rozliczeniowe w celu realizacji zamówienia. Po 5 latach (prawny okres przechowywania) dane te są automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych informacji osobom trzecim.

  • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, pliki cookie mogą być umieszczane w celu prawidłowego działania strony. Twoje dane lub zachowanie podczas surfowania zostaną zapisane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji.  

  • Jeśli zarejestrujesz się do newslettera, zapiszemy Twoje dane kontaktowe, aby móc wysyłać Ci newsletter. Nie przekazujemy tych informacji osobom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w samym biuletynie (w takim przypadku rezygnujesz tylko z subskrypcji tego konkretnego biuletynu) lub za pośrednictwem naszej strony rezygnacji z subskrypcji (w takim przypadku rezygnujesz z całej komunikacji od R&B Builders and Constructors BV), po które natychmiast usuniemy Twoje dane.

  • Kiedy aplikujesz na stanowisko w naszej firmie, Twoje dane osobowe, CV i list motywacyjny zostaną poproszone w celu oceny aplikacji. Dane te zostaną usunięte w ciągu 4 tygodni od złożenia wniosku, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dłuższe przechowywanie danych ze względu na późniejsze wakaty. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

  • W przypadku, gdy R&B Builders and Constructors BV otrzyma kontrolę ze strony rządu, służby kontrolne mogą również zażądać pewnych informacji. W takim przypadku firma R&B Builders and Constructors BV może być zobowiązana do dostarczenia określonych informacji do kontroli w celu spełnienia prawnego obowiązku współpracy podczas kontroli. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O ile nie określono inaczej powyżej, będziemy przechowywać Twoje dane przez obowiązujący ustawowy okres przedawnienia wszelkich (dodatkowych) roszczeń umownych (5-10 lat). Ze względu na nasz uzasadniony interes w poszukiwaniach możemy skontaktować się z Tobą do dwóch lat od ostatniego zakupu.

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji naszych obowiązków księgowych, przechowujemy przez 7 lat, zgodnie z wymogami prawa.

Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przedmiotowe dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że potrzebujemy tych danych również w innym celu i w tym celu pozyskaliśmy dane.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych

W odniesieniu do danych, których potrzebujemy do wykonania umowy i wypełnienia naszych obowiązków księgowych, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu: masz prawo żądać od nas wglądu do Twoich danych oraz celów przetwarzania, okresu przechowywania, podstawy prawnej itp.;

Prawo do sprostowania: masz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku błędnych danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania: w przypadku skorzystania z prawa do sprostowania danych masz również prawo zażądać od nas czasowego zaprzestania przetwarzania Twoich danych do czasu przywrócenia poprawności danych. To prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje również w przypadkach opisanych w art. 17 RODO (przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych i zamiast tego żądasz od nas ograniczenia wykorzystania Twoich danych. ogranicz – potrzebujesz danych do uzasadnienia roszczenia prawnego, przy czym nie potrzebujemy tych danych do opisanych przez nas celów);

Prawo do usunięcia: masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych, gdy dane te nie są już niezbędne ze względu na cele, w których są przetwarzane;

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym pliku nadającym się do odczytu maszynowego dane, które przetwarzamy na Twój temat oraz związane z tym prawo do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym pliku nadającym się do odczytu maszynowego.

Możesz łatwo i bezpłatnie skorzystać z tych praw, po prostu pytając info@rbbuilders.be.
W stosunku do danych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przysługują Państwu prawa opisane powyżej, uzupełnione o:
•    Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu w dowolnym momencie pod adresem info@rbbuilders.be. R&B Builders and Constructors BV zastosuje się do tego żądania tak szybko, jak to możliwe, ale w międzyczasie masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu, gdy Twoja prośba zostanie spełniona.  

Uskarżanie się
Jeśli z jakiegokolwiek powodu masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Organem Ochrony Danych (Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela – contact@apd-gba.be).

 

bottom of page